Úvod

01.12.2010 

Ambulancia pediatrickej endokrinológie je umiestnená v budove Detskej polikliniky v Humennom na Štefánikovej ulici č. 1525/29. Svoju činnosť začala 1. decembra 2009, poskytuje endokrinologickú a diabetologickú starostlivosť pre pediatrických pacientov prevažne z okresov Humenné, Snina, Medzilaborce,  pacienti prichádzajú aj z okresov Vranov n/T, Michalovce, Sobrance, Stropkov a iných.

Ambulancia pri svojej práci spolupracuje s genetickým pracoviskom v Humennom, Detskou fakultnou nemocnicou (DFN) Košice -  I.KDaD a II.KDaD, Skríningovými centrami DFN,
NEDÚ Ľubochňa n.o.,  Detským oddelením Nemocnice Snina s.r.o.
Ambulancia má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami:
Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., zdravotnou poisťovňou Dôvera a.s., zdravotnou
poisťovňou Union, a.s.  .Oznamy

01.02.2011 


V prípade, ak si chcete rezervovať termín na vyšetrenie, môžete tak urobiť dvomi

spôsobmi:

  • osobne návštevou ambulancie

  • telefonicky v pracovných dňoch Po-Str-Pi v čase od 10,00 – 13,00 hod.


K objednaniu budeme od Vás potrebovať základné údaje o pacientovi:

  • meno

  • rodné číslo

  • zdravotná poisťovňa

  • telefonický kontakt pre prípad nečakaných zmien, ktoré by mohli ovplyvniť termín

    alebo čas vyšetrenia. .

Objednanie na presný čas je spoplatnené podľa cenníka sumou 3.


Upozornenie: V ambulancii pediatrickej endokrinológie vyšetrujeme pacientov od narodenia

do dovŕšenia veku 19. rokov.


Ordinačné hodiny

01.02.2011 

Ambulancia ordinuje v dňoch PONDELOK - STREDA - PIATOK

  7,00 h. -    8,00h.   Odbery
  8,00 h. - 13,00 h.   Ambulantná činnosť
13,00 h. - 14,00 h.   Obed
14,00 h. - 15,00 h.  Ambulantná činnosť

  8,00 h.-  9,30 h.    možnosť prednostného poskytnutia ambulantnej starostlivosti

výška úhrady za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti schválená Prešovským samosprávnym krajom, odborom zdravotníctva je  7 €.

  Cenník výkonov hradených nad rámec zdravotného poistenia


Nájdete násmapa